Điều khoản sử dụng Xoilac – kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu

Điều khoản sử dụng Xoilac là các quyền và trách nhiệm của Xoilac cũng như người dùng khi sử dụng Xoilac – một dịch vụ trực tuyến cung cấp cho người dùng các kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam.

Để sử dụng dịch vụ này, bạn cần đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây.

Điều khoản sử dụng Xôi lạc TV

Điều khoản sử dụng Xoilac
Điều khoản sử dụng Xoilac

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Quyền của người dùng

 • Bạn có quyền truy cập và sử dụng dịch vụ Xoi lac TV miễn phí.
 • Bạn có quyền xem các nội dung do Xoilac cung cấp hoặc do các đối tác của Xoi lac TV cấp phép, bao gồm cả các trận đấu bóng đá trực tiếp hàng đầu thế giới.
 • Bạn có quyền gửi phản hồi, góp ý, khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ về dịch vụ Xoilac TV qua các kênh liên lạc chính thức của Xôi lạc TV.

Trách nhiệm của người dùng

 • Bạn có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản sử dụng này và các quy định pháp luật liên quan khi sử dụng dịch vụ Xoilac.
 • Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập, mật khẩu và các thông tin cá nhân khác liên quan đến tài khoản Xoi lac TV của bạn. Bạn không được chia sẻ, mượn, bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng tài khoản Xoilac TV của bạn cho bất kỳ ai.
 • Bạn có trách nhiệm sử dụng dịch vụ Xoilac một cách hợp lý, lịch sự và tôn trọng. Bạn không được sử dụng dịch vụ Xoi lac TV để phát tán, chia sẻ, tải lên, tải xuống, sao chép, lưu trữ, sửa đổi, chuyển đổi, phân phối, truyền bá hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý của Xoilac hoặc các đối tác của Xoilac TV.
 • Bạn cũng không được sử dụng dịch vụ Xoilac TV để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ, danh dự, uy tín, danh tiếng của Xoilac TV hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Quyền và trách nhiệm của Xoilac

Quyền và trách nhiệm của Xoilac
Quyền và trách nhiệm của Xoilac

Quyền của Xoilac TV

 • Xoilac TV có quyền sở hữu và quản lý dịch vụ Xoilac TV và các nội dung liên quan. Xoilac TV có quyền cấp phép, chuyển nhượng, hợp tác hoặc chia sẻ dịch vụ Xoilac TV và các nội dung liên quan cho các đối tác của mình theo quyết định của Xoilac TV.
 • Xoi lac TV có quyền thay đổi, cập nhật, bổ sung, bớt, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ Xoilac TV và các nội dung liên quan mà không cần thông báo trước cho người dùng. Xoilac TV không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc thay đổi, cập nhật, bổ sung, bớt, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ Xoilac TV và các nội dung liên quan.
 • Xoi lac TV có quyền kiểm tra, giám sát, kiểm soát, xóa, chặn, đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản Xoilac TV của người dùng nếu phát hiện người dùng vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc các quy định pháp luật liên quan.
 • Xoilac TV có quyền yêu cầu người dùng bồi thường cho Xoilac TV hoặc các bên thứ ba nếu hành vi vi phạm của người dùng gây thiệt hại cho Xôi lạc TV hoặc các bên thứ ba.

Trách nhiệm của Xoilac TV

 • Xoi lac TV có trách nhiệm cung cấp dịch vụ Xoilac TV và các nội dung liên quan cho người dùng một cách chất lượng, ổn định và liên tục, trừ khi có sự cố kỹ thuật hay bảo trì, nâng cấp hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.
 • Xoilac TV có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và không tiết lộ, chia sẻ, bán hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho mục đích khác mà không có sự đồng ý của người dùng, trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định pháp luật.
 • Xoilac có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, yêu cầu hỗ trợ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ Xoilac TV của người dùng một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Các điều khoản khác

Các điều khoản khác của Xoilac
Các điều khoản khác của Xoilac
 • Các điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ Xoilac TV và có hiệu lực đến khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ Xoilac TV hoặc khi Xoilac TV chấm dứt dịch vụ Xoi lac TV.
 • Xôi lạc TV có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người dùng. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ Xoilac TV sau khi các điều khoản sử dụng được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế có nghĩa là bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.
 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa bạn và Xoi lac TV liên quan đến các điều khoản sử dụng này hoặc dịch vụ Xoilac TV, hai bên sẽ cố gắng giải quyết bằng hòa giải, đàm phán hoặc trọng tài. Nếu không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

Kết luận

Điều khoản sử dụng Xoilac TV bao gồm các quyền và trách nhiệm của người dùng và Xoi lac, cũng như các điều khoản khác. Bạn cần đọc kỹ và tuân thủ các điều khoản sử dụng này khi sử dụng dịch vụ Xoilac TV.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với Xoilac qua các kênh liên lạc chính thức của chúng tôi. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với dịch vụ Xoilac.

Bản quyền

Chính sách

Tác giả

Liên hệ